2

Związki Buddyzmu Tybetańskiego


Związki Buddyzmu Tradycji Zen
Karma Kamtzang
www.benchen.org.pl

 

Główna Świątynia:
Centrum Buddyjskie Karma Kamtzang
Grabnik 4,
96-313 Jaktorów
Polska
Telefon do biura w Grabniku: +48 (0-22) 211 37 51 (czynny w godz. 10-13 i 14-16, w poniedzialki nieczynny), ewentualnie +48 (046) 856 49 70;
fax: +48 (0-22) 211 37 52
Telefon do Lamy Rinczena: +48 (0) 601 303 153 (czynny w godz. 9-18, w poniedzialki nieczynny)
e-mail: grabnik@buddyzm.eu
internet: www.buddyzm.euTradycja

Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang gromadzi wokół siebie ludzi praktykujących buddyzm tybetański według tradycji szkoły Karma Kamtzang, znanej też pod równorzędną nazwą Karma Kagju.

Szkoła Kagju to jedna z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Różnice pomiędzy szkołami wynikają z uwarunkowań historycznych i dotyczą jedynie zewnętrznych aspektów praktyki religijnej, takich jak używanie różnych tekstów liturgicznych czy też kładzenie większego nacisku na te czy inne aspekty praktyki buddyjskiej. Nie ma natomiast istotnych różnic co do samej esencji nauk ani co do podstaw filozoficznych tych szkół.

Tradycja Karma Kamtzang była szeroko rozpowszechniona w Tybecie i reprezentowało ją wiele klasztorów. Nasz Związek działa pod bezpośrednią opieką klasztoru Benchen [czyt. Bencien] Phuntsok Dargye Ling. Założyciele Związku to wieloletni uczniowie Tengi Rinpoczego, którzy zaczynali praktykować buddyzm tybetański jeszcze z końcem lat siedemdziesiątych i wcześniej byli członkami innych stowarzyszeń buddyjskich. Formalnie Związek Buddyjski Tradycji Karma Kamtzang został zarejestrowany w 1994 roku i wpisany przez Departament Wyznań przy Urzędzie Rady Ministrów do rejestru kosciołów i innych związków wyznaniowych. Związek jest jednym z członków-założycieli Polskiej Unii Buddyjskiej.NauczycieleJego Świątobliwość Gjalłang Karmapa (w środku),
Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze (z lewej)
i czcigodny Tenga Rinpocze (z prawej)

Najwyższym autorytetem duchowym szkoły Karma Kamtzang jest Jego Świątobliwość Gjalłang Karmapa.
Karmapa znaczy "Pan Aktywności Buddy". Jest on inkarnacją Awalokiteśwary, Bodhisattwy Współczucia. Nadejście Karmapy zostało przepowiedziane przez Buddę Siakjamuniego. Istnieją także przepowiednie mówiące, że pojawi się dwadzieścia jeden inkarnacji Karmapy. Obecny, siedemnasty Karmapa, Ogjen Trinle Dordże, z początkiem 2000 r. uciekł z Tybetu i przebywa w Indiach.

Nasz Związek działa pod bezpośrednią opieką klasztoru Benchen Phuntsok Dargye Ling i jego opatów, należących do najważniejszych Lamów szkoły Karma Kamtzang: czcigodnego Tengi Rinpoczego i Jego Eminencji Sangje Njenpy Rinpoczego.

Jego Eminencja Sangje Njenpa Rinpocze uważany jest za inkarnację mahasiddhy Majtripy. Pierwszy Sangje Njenpa był dzierżawcą Linii Karma Kagju pomiędzy siódmym a ósmym Karmapą. Czwarty Sangje Njenpa założył klasztor Bencien we wschodnim Tybecie. Jako główny tulku z Bencien, w poprzednich inkarnacjach był zawsze rdzennym lamą Tengi Rinpoczego i sprawował pieczę nad całym klasztorem.

Obecny, dziesiąty Sangje Njenpa Rinpocze urodził się w 1964 r. Osiągnął mistrzostwo w studiowaniu zarówno tradycyjnych sztuk, jak i wiedzy buddyjskiej. Od J.Ś. XVI Karmapy otrzymał pierwszy stopień ślubowań mnisich, ślubowania Bodhisattwy, niezliczone inicjacje do Jidamów najwyższych tantr, a także wyjaśnienia do tekstów opisujących mahamudrę, takich jak: "Księżycowe promienie", "Usuwanie ciemności niewiedzy", "Wskazanie palcem Dharmakai" itd., dzięki czemu został bezpośrednio wprowadzony w rozpoznanie ostatecznej rzeczywistości. Potem podjął naukę na uniwersytecie klasztornym w Rumteku, siedzibie Karmapy, i w roku 1991 ukończył trwające dziewięć lat studia buddyjskiej filozofii.

Od czasu ukończenia studiów Sangje Njenpa Rinpocze najwięcej czasu spędza w Rumteku, gdzie jest głównym profesorem na Uniwersytecie Nalanda, oraz w swym klasztorze Benchen Phuntsok Dargye Ling w Nepalu. Czasami odwiedza również odbudowywany obecnie klasztor Bencien w Tybecie.J. E. Sangje Njenpa Rinpocze
   Czcigodny Tenga Rinpocze urodził się we wschodnim Tybecie w 1932 r. i rozpoznany został jako tulku (świadomie inkarnowany Lama). Otrzymał bardzo staranne i wielostronne wykształcenie. Po opuszczeniu Tybetu w 1959 r. zamieszkał w Sikkimie w klasztorze Rumtek, siedzibie J.Ś. XVI Karmapy. Został wkrótce mianowany Dordże Lobpynem, czyli głównym mistrzem wadżrajany w klasztorze, a tym samym w całej tradycji Kamtzang. Karmapa mianował go również swym oficjalnym reprezentantem na Azję Południowo-Wschodnią. Rinpocze towarzyszył też J.Ś. Karmapie podczas jego podróży na Zachód.

Od końca lat siedemdziesiątych, na zaproszenie rosnącej liczby swych zachodnich uczniów, Rinpocze regularnie odwiedza ośrodki buddyjskie w Europie i w Ameryce. Na stałe mieszka w klasztorze Benchen Phuntsok Dargye Ling (Bencien) w Katmandu w Nepalu. Jego głębokie urzeczywistnienie duchowe, niezwykła erudycja, znajomość mentalności ludzi Zachodu oraz niezwykła dobroć, jaką emanuje, przysparzają mu wciąż nowych uczniów.

W Polsce Tenga Rinpocze był po raz pierwszy w 1986 roku. Obecnie przyjeżdża do Polski każdego roku.

Za radą Tengi Rinpoczego Związek Karma Kamtzang utrzymuje stały kontakt z wieloma nauczycielami tradycji Kagju i organizuje kursy z Lamami tybetańskimi, a także z zachodnimi nauczycielami buddyzmu.

Czcigodny Tenga Rinpocze

Ośrodki
Głównym ośrodkiem, świątynią i siedzibą Związku jest Centrum Buddyjskie w Grabniku.
Formalne ośrodki Związku znajdują się także w Warszawie (ul. Dąbrowskiego 1), Wrocławiu (ul. Liskego 9/1), Bielsku-Białej, Rzeszowie, Toruniu i Krakowie.
Prócz tego w wielu miejscowościach istnieją nieformalne grupy praktykujących.

W Centrum w Grabniku odbywają się:

  • codzienne praktyki medytacyjne
  • comiesięczne weekendowe kursy poświęcone praktyce medytacji oraz studiowaniu Nauk.
  • duże kursy (głównie latem) z wybitnymi mistrzami tybetańskimi.

Na miejscu można skorzystać z ośrodkowej biblioteczki oraz zaopatrzyć się w teksty, kasety z nagranymi wykładami lub pudżami, fotografie i inne materiały pomocne do praktyki.

Obecność Lamy Rinczena (polskiego ucznia Tengi Rinpoczego), mieszkającego na stałe w Centrum, daje możliwość konsultacji, a także otrzymania abhiszek (inicjacji) oraz instrukcji do praktyki.

Istnieje także możliwość odbywania tu indywidualnych odosobnień medytacyjnych w dostosowanych do tego celu barakowozach, oddalonych od głównego budynku. Konieczne jest jednak wcześniejsze skonsultowanie tego z Lamą Rinczenem, a także uzgodnienie terminu odosobnienia.

W marcu Centrum w Grabniku jest nieczynne.

Informacja o kursach

O organizowanych przez nas kursach i wizytach Lamów można się dowiedzieć telefonicznie (tel. 0-22/211 37 51) lub z naszej strony www.benchen.org.pl. Prowadzimy też e-mailową wysyłkę informacji. Wystarczy wpisać swój adres e-mailowy na naszej stronie www.benchen.org.pl/kontakt.htm.

Wydawnictwa

Związek wydaje szereg publikacji do użytku wewnętrznego, takich jak teksty do praktyk czy broszurki z wykładami lamów.

Praktyka

"Nie czynić żadnego zła,
postępować w prawy sposób
oraz okiełznać własny umysł
- oto nauka Buddy"
Budda Siakjamuni


Praktyka buddyjska obejmuje prawe postępowanie, opanowanie umysłu oraz głębsze zrozumienie. Na prawe postępowanie składa się dobroczynność, etyczna samodyscyplina oraz cierpliwość. Opanowanie umysłu osiąga się przez praktykowanie medytacji, dzięki której uczymy się nie pozostawać pod zaślepiającym wpływem destrukcyjnych stanów umysłu, takich jak: gniew, zazdrość, pycha, żądza, otępienie lub rozproszenie. Głębsze zrozumienie płynie ze studiowania Nauk, rozważania ich oraz z doświadczenia medytacyjnego.

Dzięki pilności we wszystkich tych aspektach praktyki, stopniowo zanikają negatywne skłonności, splamienia i zaciemnienia umysłu. Pozwala to przejawić się naturalnym, wrodzonym cechom, zwanym właściwościami Buddy - dochodzi się do Oświecenia.

Pierwszym krokiem na ścieżce buddyjskiej jest przyjęcie Schronienia w Buddzie, Dharmie i Sandze podczas ceremonii prowadzonej przez Lamę reprezentującego daną Linię Przekazu Nauk. Dodatkowo można przyjąć także świeckie ślubowania etyczne. Na tym etapie duży nacisk kładzie się na poznawanie Nauk, w celu rozwinięcia właściwych poglądów, bez których nie jest możliwe osiągnięcie owoców medytacji. Wraz z pogłębiającym się zrozumieniem uczeń może poprosić Lamę o udzielenie ślubowania Bodhisattwy i wejść tym samym na ścieżkę, na której poświęca się pracy dla dobra wszystkich istot.

Praktykować Dharmę może każdy, niezależnie od wieku, płci, statusu społecznego, wykształcenia czy zdolności. Są nauki odpowiednie dla tych, którzy przede wszystkim cenią sobie bezpośrednią dobroczynność dla innych. Są takie, które angażują szczególnie intelekt i dzięki logicznej analizie prowadzą do rozwoju jednostki. Istnieją także nauki stosowne dla tych, którzy pragną poświęcić się kontemplacji i medytacji. Są również i takie metody, które pozwalają uczynić częścią swej duchowej ścieżki wielogodzinną pracę zawodową, opiekowanie się rodziną czy inne codzienne zobowiązania.

W tradycji Kagju stosuje się także wyjątkowo efektywne metody pracy z ciałem, mową i umysłem, znane jako ścieżka wadżrajany. Ponieważ metody te są niezwykle głębokie, wymagają osobistego przekazu od Lamy i jego stałego przewodnictwa. Istnieją też specjalne, tajemne jogi wadżrajany, ale wymagają szeregu intensywnych praktyk przygotowawczych. Pozwalają one w stosunkowo krótkim czasie dokonać głębokiej duchowej przemiany i rozwinąć pozytywny potencjał drzemiący w ludzkiej naturze. Zwyczajni praktykujący nie muszą jednak angażować się w te czasochłonne ćwiczenia.

W Centrum w Grabniku codziennie o godz. 17:30 odbywa się wspólna praktyka medytacyjna. Od czasu do czasu Lama Rinczen wykonuje dziang ciok - specjalny rytuał dla zmarłych.
 
Copyright © 2007 Plumtak. Wszystkie prawa zastrzeżone.