4

Związki Buddyzmu Tybetańskiego


Związki Buddyzmu Tradycji Zen
Polska Unia Buddyjska

Wspólnota Dzogczen w Polsce

Adres Ośrodka:

Łysa Góra 168
38-230 Nowy Żmigród
Współrzędne GPS: 49.575812, 21.580582

tel. 887 957 944

email: paldenling@dzogczen.pl

strona internetowa: http://dzogczen.pl

Tradycja

Wspólnota Dzogczen w Polsce powstała w 1992 roku po przyjeździe Namkhai Norbu Rinpocze do Polski i zrzesza ludzi zainteresowanych Jego naukami.

Nauczyciel

Czcigodny Namkhai Norbu Rinpocze

Namkhai Norbu Rinpocze urodził się we wschodnim Tybecie w 1938 roku. Został rozpoznany jako reinkarnacja mistrza dzogczen Adzam Drugpy. Mając osiem lat został rozpoznany przez XVI Karmapę i Situ Rinpocze tamtego okresu jako inkarnacja umysłu Padmy Karpo, historycznego założyciela państwa Butan.

Po raz pierwszy otrzymał przekaz nauk dzogczen w dzieciństwie od swoich wujów, mistrzów dzogczen Ogyan Tenzina i Khyentse Jangsi Rinpocze. Otrzymał tradycyjne buddyjskie wykształcenie w klasztorze tradycji Sakja buddyzmu tybetańskiego. Mając 16 lat otrzymał nauki od mistrzyni Aju Kandro.

Od 1954 roku nauczał języka tybetańskiego na uniwersytecie w Chinach, gdzie spotkał Kankara Rinpocze, od którego otrzymał między innymi nauki Sześciu Jog Naropy i Mahamudry. Po powrocie do Tybetu spotkał swojego rdzennego mistrza Cziangcziub Dordże, który wprowadził Go w prawdziwe zrozumienie nauk dzogczen.

W 1960 roku został zaproszony do Włoch, gdzie przez długie lata pracował jako profesor języka tybetańskiego i mongolskiego w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu w Neapolu. W 1976 Namkhai Norbu Rinpocze udzielił pierwszych nauk dzogczen. Wraz ze wzrostem liczby uczniów pojawiła się konieczność tworzenia wspólnot zgrupowanych wokół ośrodków na całym świecie.

Praktyka

"Nauki dzogczen nie są ani filozofią, ani doktryną religijną. Nie są też tradycją kulturową. Kto zrozumie przesłanie tych nauk, ten odkrywa swój własny, prawdziwy stan, kończy z wszelkimi omamieniami i mistyfikacjami, które mają swe źródło w ludzkim umyśle. Nauki dzogczen może praktykować zarówno mnich, nie łamiąc swoich ślubowań, jak i katolicki ksišdz czy robotnik, ponieważ nauki dzogczen nie zmieniają ludzi na zewnątrz, lecz doprowadzają ich do przebudzenia wewnętrznego. Jedyną rzeczą o jaką prosi mistrz dzogczen jest obserwowanie samego siebie. Dzięki temu osiąga się świadomość potrzebną do stosowania nauk w życiu codziennym.

Z absolutnego punktu widzenia nasz relatywny stan i jego prawdziwa natura nie są czymś oddzielnym.

Jako pierwszy nauk dzogczen udzielał oświecony mistrz Garab Dordże. Od tego czasu aż do teraz nauki dzogczen są przekazywane w nieprzerwanej linii przekazu."

Namkhai Norbu Rinpocze, "Dzogczen", Wyd. "A", Kraków 1998.

Copyright © 2007 Plumtak. Wszystkie prawa zastrzeżone.