5

Związki Buddyzmu Tybetańskiego


Związki Buddyzmu Tradycji Zen
Polska Unia Buddyjska

Związek Buddystów Zen “BODHIDHARMA”

 

 

Główna Świątynia:

ul.Filmowa 32, 04 - 935 Warszawa

Telefon:(0-22) 872-47-57

e-mail: zbz@bodhidharma.isn.pl

 

Tradycja

Nasza grupa, której nieformalne początki sięgają końca lat sześćdziesiątych, powstała w 1975 roku jako Koło Zen.

W 1980 roku została zarejestrowana w Urzędzie do Spraw Wyznań jako stowarzyszenie religijne pod nazwą Związek Buddystów Zen -Sangha- w Polsce, a w roku 1991 zmieniliśmy nazwę na Związek Buddystów Zen “Bodhidharma”, przyjmujšc za swojego patrona pierwszego patriarchę zen w Chinach. Od roku 1985 działa w Falenicy pod Warszawą nasz Ośrodek Zen.

Obecnie ZBZ “Bodhidharma” jest jednš z grup buddyjskich w Polsce, zarejestrowanych jako związki wyznaniowe w Departamencie Wyznań MSWiA. Zwišzek posiada osobowość prawną, a jego statutowym celem jest tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do poznawania Dharmy, czyli nauk Buddy, oraz praktykowania buddyzmu zen. Zwišzkiem kieruje Zarzšd, wybierany na Walnym Zgromadzeniu.

Nauczyciele

Rosi Philip Kapleau, nasz pierwszy nauczyciel, przez szereg lat pracował w amerykańskich sądach jako reporter sądowy. W 1945 roku został głównym amerykańskim sprawozdawcš z procesów zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze, a następnie procesów zbrodniarzy wojennych w Tokio. Te wstrzšsajšce doświadczenia, budzšce w nim fundamentalne pytania dotyczące sensu cierpienia, życia i śmierci i wspierane wcześniejszymi poszukiwaniami oraz rosnącym zainteresowaniem filozofią i religiami Wschodu, znalazły kulminację w decyzji porzucenia zawodu i ponownego wyjazdu do Japonii. W 1953 roku rozpoczął tam trzynastoletni trening zen pod kierunkiem rosiego Soen Nakagawy, rosiego Daiun Harady i rosiego Hakuun Yasutaniego, od którego z czasem otrzymał święcenia kapłańskie oraz pozwolenie nauczania.

W 1965 roku rosi Kapleau wrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie rok później założył w Rochester w stanie Nowy Jork ośrodek zen (Rochester Zen Center). W swoim nauczaniu, wzorem swoich mistrzów, przekracza granice podziału na dwie wielkie tradycje japońskiego buddyzmu zen - Rindzai i Soto. Czerpišc z nich obu, włożył jednocześnie wiele pracy w dostosowanie żywej, religijnej praktyki zen do naszej zachodniej kultury.

Czcigodny Rosi Philip Kapleau

Zachowując z tradycyjnych form to, co wydawało mu się najbardziej wartościowe, starał się przekazywać istotę zen w sposób jak najłatwiej przyswajalny przez ludzi Zachodu. Jest autorem szeregu książek, z których najbardziej znana to “Trzy filary zen”. Przetłumaczona na dwanaście języków i wydawana od ponad 30 lat, niewątpliwie należy do dwudziestowiecznej klasyki zen. Dzięki niej wiele osób na całym świecie rozpoczęło poważną praktykę zen. Obecnie w księgarniach i w naszym Ośrodku jest dostępne jej kolejne polskie wydanie.

Efektem praktyki i nauczania Rosiego jest kwitnący ośrodek w Rochester (patrz: www.rzc.org) oraz szereg samodzielnych i afiliowanych ośrodków w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach, takich jak Meksyk, Kostaryka, Szwecja, Niemcy i Polska.

Do Polski rosi Kapleau przyjechał po raz pierwszy w 1975 roku i od tamtej pory co roku przyjeżdżał do Polski on sam lub ktoś z jego asystentów i następców. W tej chwili Rosi mieszka w Rochester. Ze względu na zaawansowany wiek i stan zdrowia przekazał obowišzki zwišzane z prowadzeniem Sanghi wyznaczonym przez siebie następcom. Funkcję opata Rochester Zen Center pełni od 1986 roku jego główny spadkobierca Dharmy, sensei Bodhin Kjolhede.

Obecnie naszym nauczycielem jest spadkobierczyni Dharmy rosiego Kapleau, siostra Bodhina - sensei Sunya Kjolhede z Rochester. Sensei Sunya ma czworo dzieci, a jej mąż, sensei Lawson Sachter, również jest kapłanem i nauczycielem zen. Sensei opiekuje się też sanghą meksykańską, a dwa razy do roku przyjeżdża do Polski, aby spotkać się z osobami praktykującymi pod jej kierunkiem. Podczas nieobecności nauczyciela praktykę prowadzą upoważnione przez niego osoby (tzw. monitorzy) z długoletnim stażem w Sandze.

Praktyka

Warunkiem wstępnym rozpoczęcia praktyki w Ośrodku jest uczestnictwo w warsztacie zen. Jest to kilkugodzinne wprowadzenie do praktyki zen, na które składają się: wykład, pytania i odpowiedzi, instrukcje dotyczšce medytacji zen, próba wspólnej medytacji oraz podstawowe informacje o Zwišzku i dalszych możliwościach uczestniczenia w działalności Ośrodka.

Kilka razy w tygodniu w Ośrodku odbywa się wieczorne zazen (medycja sutr). Osobom regularnie praktykujšcym proponujemy udział w bardziej intensywnej praktyce, to znaczy w grupowych odosobnieniach medytacyjnych, które trwają od kilku godzin do kilku dni. Dwa razy do roku odbywa się kilkudniowe sesin (intensywne odosobnienie z nauczycielem), podczas którego jest możliwe wysłuchanie mów Dharmy (teisio) oraz indywidualne spotkanie z nauczycielem (dokusan).

W Ośrodku organizowane są ceremonie i obchody świt buddyjskich, takich jak: Nowy Rok, Parinirwana (Wygaśnięcie Buddy), Wesak (Narodziny Buddy), święto Głodnych Duchów, Dzień Bodhidharmy, Dzień Oświecenia Buddy. Jest on też udostępniany innym grupom buddyjskim na spotkania i odosobnienia z nauczycielami.

 

Copyright © 2007 Plumtak. Wszystkie prawa zastrzeżone.